fbpx

Herroepingsrecht

1 Toepassing van het Herroepingsrecht

1.1 Alle bestellingen geplaatst bij Energy-Bullets Europe BV (“Energy-Bullets”) via de website.

1.2 Energy-Bullets behoudt zich het recht voor het Herroepingsrecht te allen tijde te veranderen door een nieuwe, gedateerde versie te publiceren, welke toepasselijk zal zijn op alle daaropvolgende bestellingen.

2 Herroepingsrecht

2.1 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bestellingen gedaan via de websites van Energy-Bullets in verband met de wetgeving m.b.t. de voedselveiligheid.

3 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

3.1 Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

3.2 Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Den Haag.

Energy-Bullets Europe BV
Postbus 60
2410 AB Bodegraven
Nederland